Biznes

Czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

0
Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie zmieniające?

Prawo pracy często jest zawiłe nawet dla osób mających za sobą przepracowane całe lata. To, czego najbardziej obawia się każdy pracownik to wypowiedzenia umowy o pracę. Niewiele osób wie jednak, że nie zawsze musi ono oznaczać zerwanie stosunku pracy.

Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające jest to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy. Jego celem jest zmiana warunków pracy i/lub płacy osoby zatrudnianej, aby doszło ono do skutku pracownik, musi wyrazić pisemną zgodę na proponowane zmiany. Bez formalnej zgody umowa o pracę zostanie zerwana. Celem takiego działania jest warunków umowy, a nie jej zerwanie jak w przypadku trybu standardowego, dodatkowo nie można w ten sposób zmienić rodzaju umowy.

Taki rodzaj wypowiedzenia stosowany jest często przez firmy w przypadku np. likwidacji części stanowisk czy restrukturyzacji.

Zgodnie z prawem, wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć istotnych warunków pracy
i płacy. Najczęściej stosuje się je w przypadku zmiany zakresu obowiązków i wynagrodzenia pracownika, gdy nowe warunki są dla pracownika mniej korzystne (w pozostałych przypadkach wystarczy aneks do umowy o pracę).

Wypowiedzenie zmieniające ma zastosowanie dla umów o pracę z wykluczeniem mianowania. Od tej zasady są wyjątki, w których pracodawca nie może skierować do podwładnego takiego rodzaju pisma – dotyczy to kobiet w ciąży oraz osób przebywających na zwolnieniu lekarskim lub urlopie. Inną grupą podlegającą odejściu od tej możliwości są osoby, których stosunek pracy jest w okresie ochronnym. W przypadku pracowników objętych okresem ochronnym takie wypowiedzenie można przedstawić tylko na mocy porozumienia stron, z wyjątkami określonymi w ustawie, jak: wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dla ogółu pracowników; pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy; zwolnienia grupowe; zmiana wynagradzania na niekorzyść pracownika.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie zmieniające?

Taki dokument, aby był skuteczny, powinien zawierać określone w prawie pracy dane:

  • dane pracodawcy i pracownika;
  • wypowiedzenie poprzednich warunków umowy;
  • wskazanie nowych warunków pracy wraz z uzasadnieniem;
  • pouczenie o możliwości odwołania się do sądu;
  • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia i ewentualnej odmowie.

Czy jeśli otrzymamy dokument zawierający te dane, zmuszeni jesteśmy podpisać? Odpowiedź brzmi: nie. Odmowa przyjęcia nowych zapisów umowy będzie jednak równoznaczna z rozwiązaniem umowy o pracę. Z łatwością wyszukasz kancelarię specjalizującą się w tego typu sprawach, wpisując z w gogle, np. adwokat prawo pracy. Jeśli masz wątpliwości co zrobić po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego, warto zasięgnąć rady prawnika.

Jak biżuteria pasuje do jesiennej i zimowej odzieży?

Previous article

Jakie wina na święta?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Biznes