RodzinaRóżności

Jak wygląda zwrot podatku z Norwegii?

0

Nie jest tajemnicą, iż Norwegia oferuje wysoki standard życia. Jest to konsekwencją przede wszystkim wysokich składek – podatku, jaki każdy obywatel (i nie tylko) ma obowiązek w tym kraju płacić. Każdy, kto podejmuje się pracy zarobkowej, odprowadza podatek dochodowy od wynagrodzeń. Podobna sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie jest on potrącany z pensji pracownika i przekazywany do urzędu skarbowego przez pracodawcę. Okres rozliczenia podatkowego to czas, w którym należy złożyć właściwe dokumenty i rozliczyć się z norweskim urzędem skarbowym.

Zwrot podatku z Norwegii – jakie są jego terminy w 2020 roku?

Rozliczenie podatku z Norwegii jest obowiązkowe, w przypadku gdy w danym roku podatkowym osoba pracowała na terenie tego kraju. Od 2019 roku przepisy zostały nieco zmienione, a dokładniej te, które odnoszą się do osób nieposiadających statusu rezydenta (praca sezonowa, pierwszy rok pracy). Osoby te są zwolnione z rozliczenia z norweskim urzędem – od rozpoczęcia przez nich pracy pobierany jest podatek w wysokości 25% wynagrodzenia. Oznacza to, iż nierezydentom nie przysługuje zwrot podatku z Norwegii. Osoby podlegające staremu systemowi, muszą jednak pamiętać o kilku datach odnoszących się do rozliczenia z Norweskim Urzędem, takich jak:

  • 4 kwietnia – jest to data, w której możliwe jest złożenie właściwej deklaracji; jest dniem, w którym Norweski Urząd wysyła wstępne rozliczenia podatkowe,
  • 30 kwietnia – jest to ostatni dzień, w którym można złożyć zeznanie podatkowe; jest to także ostateczne data do opcjonalnego złożenia deklaracji o wydłużenie terminu złożenia wniosku,
  • 31 maja – ostateczny dzień rozliczenia się z Norweskim Urzędem,
  • 20 czerwca – pierwsza tura rozliczenia podatkowego,
  • 15 sierpnia – druga tura rozliczenia podatkowego,
  • 23 października – ostatnia tura rozliczenia podatkowego.

Czy rozliczenie podatkowe z Norwegii jest trudnym procesem?

Rozliczenie podatku z Norwegii jest obowiązkowe, w przypadku gdy w danym roku podatkowym osoba pracowała na terenie tego kraju. Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji podatkowej jest pierwszy maja roku, który następuje po roku podatkowym, np. do 1 maja 2019 roku konieczne było złożenie wniosku o zwrot podatku z Norwegii, jeśli w 2018 roku osoba ta pracowała legalnie w tym kraju. W przeciwnym razie Norweski Urząd Podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia podatkowego na podstawie danych, jakie widnieją w jego systemie. Często jest to związane z dodatkowymi opłatami oraz bardzo dużymi dopłatami, jak i znacznie niższymi ulgami. W wyjątkowych okolicznościach termin na złożenie wniosku może zostać przedłużony maksymalnie do 30 maja. Wtedy należy złożyć właściwą deklarację elektroniczną za pomocą strony internetowej Altinn, która służy do składania różnych rodzajów formularzy do Urzędu Podatkowego. Sam proces ubiegania się o zwrot podatku z Norwegii może wydawać się skomplikowany, jednak wystarczy prawidłowo wypełnić wniosek i nie martwić się o ewentualne błędy.

Rozliczenie podatkowe z Norwegii w Polsce – jakie dokumenty należy przygotować?

Aby móc spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy rzetelnie przygotować wymagane przez urząd dokumenty. W przypadku nie otrzymania któregoś z nich w wyznaczonym terminie należy skontaktować się z wybranym pośrednikiem, zajmującym się rozliczeniem podatkowym z tego właśnie kraju. Pomoże on rozwiązać problem w najszybszym możliwym czasie. Podstawowym dokumentem umożliwiającym uzyskanie dostępu do portalu Altinn są kody PIN. Otrzymanie zwrotu podatku będzie możliwe, jeśli zgromadzone i prawidłowo wypełnione zostaną następujące dokumenty:

  • Selvangivelse – jest formularzem do zeznania podatkowego. Można go otrzymać z norweskiego urzędu pocztą na przełomie marca i kwietnia. Dzieli się na siedem części, gdzie każda z nich zawiera cenne informacje dotyczące klasy podatkowej, wysokości dochodu osiągniętego za ostatni rok, jak i potrąconych kwot na rzecz podatku.
  • Lonns-og trekkoppgave – to dokument, który jest rocznym zestawieniem wynagrodzeń i zapłaconych podatków – polski odpowiednik tego dokumentu to PIT-11.
  • Arsoppgave i Arsoppgave fra NAV – pierwszy z nich informuje o stanie konta na dzień 31 grudnia, drugi natomiast jest rocznym wykazem zasiłków, jakie były pobierane w danym roku rozliczeniowym.

Otrzymanie spadku zgodnie z polskim prawem – najważniejsze informacje

Previous article

Żyrandole – hit czy kit?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Rodzina