MotoryzacjaPoradyPrawoRóżności

Odszkodowanie OC z wypadku, w którym są poszkodowani

0

Bardzo często w wypadkach samochodowych osoby doznają uszczerbku na zdrowiu. W takich przypadkach należy się nie tylko odszkodowanie z OC sprawcy wypadku za zniszczone auto, ale również mamy prawo dochodzić swoich roszczeń za poniesione straty zdrowotne.

Podstawą do takich roszczeń jest zebranie odpowiedniej dokumentacji. Jeśli konieczne były zabiegi operacyjne oraz inne leczenie ambulatoryjne i późniejsza rehabilitacja to mamy prawo do odszkodowania za poniesione straty oraz zadośćuczynienia, które ma zrekompensować szkody niematerialne. Pamiętajmy by zbierać wszystkie dokumenty medyczne, wszelkie rachunki, dokumenty które przedstawimy by udowodnić koszty poniesione w trakcie leczenia.

Odszkodowanie z polisy sprawcy z OC przysługuje w momencie, kiedy poszkodowany zmarł, nastąpiło uszkodzenie ciała, oszpecenie, w przypadku rozstroju zdrowia oraz utraty i zniszczenia mienia. Tak wynika z przepisów prawa, które regulują postępowanie w takich przypadkach.

Ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia, zakupu wszelkich lekarstw. Ponadto ponosi koszty leczenia, koszty dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne oraz wszystko to, co na skutek powstałej szkody jest konieczne, aby poszkodowany mógł normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Dodatkowo sprawca, a w tym przypadku jego ubezpieczyciel musi wyrównać różnicę, jakie zaistniały w dochodach poszkodowanego w czasie trwania leczenia. W sytuacji, gdy poszkodowany ponosi śmierć, rodzina zmarłego ma prawo domagać się odszkodowania na skutek pogorszenia warunków życia. Musi jednak udowodnić, że takie pogorszenie nastąpiło. Może to dotyczyć zarówno obniżonych środków materialnych, ale również może chodzić o obniżenie poziomu życia pod względem niematerialnym np. opieka nad nieletnimi.

Jeśli na drodze negocjacji nie uda się ustalić wysokości odszkodowania z ubezpieczycielem sprawcy to mamy prawo wejść na drogę sądową i tam dochodzić swoich praw, lepiej przy wsparciu adwokata: https://pamietnikwindykatora.pl/dochodzenie-odszkodowania-z-prawnikiem/

Odszkodowania w sytuacji, gdy poszkodowany ponosi uszczerbek na zdrowiu wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, w zależności od stopnia i skomplikowania danego przypadku.

Black Friday – Wszystko co musisz wiedzieć

Previous article

Co może wspomóc trening siłowy?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Motoryzacja